​​Wat doe ik?

De afgelopen jaren focus ik me -naast Art Directie- in toenemende mate op strategische marketingkansen en risico's voor bedrijven/merken. Dit doe ik over het algemeen als parttime of full time interimmer of (periodiek) vaste freelancer.
Effectief kijk ik hierin voornamelijk door de lens van de opkomende A.I. disruptie, die in iedere branche een accelererende aanwezigheid heeft en zal hebben.
De invloed van A.I. gaat enkel nog groeien. Deze groei zal zelfs exponentieel zijn, wat zoveel betekent als dat nieuwe spontaan beschikbare A.I. mogelijkheden zomaar opeens je competitie in staat kunnen stellen om je opeens een bizar grote of zelfs onoverkomelijke stap voor te zijn.
De onvoorspelbaarheid van deze risico's -die tegelijkertijd kansen zijn- zal met een eveneens exponentiële snelheid toenemen.
De capaciteit van bedrijven om hierin slimmer en sneller te schakelen dan competitie is de bepalende factor die dus ook steeds exclusiever de focus zal krijgen van de bedrijven die in de recent begonnen -en nog tot het einde der vrije markteconomie groeiende-  A.I. revolutie stand zullen houden.

Hoe ziet dit er bijvoorbeeld uit in concretere zin?
Afhangende van de vraag/casus kan dit verschillende vormen hebben in de praktijk. Een essentiele beweging als gevolg van het exponentiele karakter van de huidige ontwrichtende A.I. ontwikkelingen is de overwegend nog exponentieler groeiende meerwaarde van sterke en constante scenarioplanning.
Ik doe bijvoorbeeld wekelijks een meeting/brainstormsessie met de ondernemer/CEO. Tijdens dit overleg lopen we door mijn strategische analyse heen die ik gemaakt heb aan de hand van de onderwerpen die we bepaald hebben prioriteit te geven tijdens de meeting in de week ervoor.
We hebben bijvoorbeeld de week ervoor bepaald dat ik een strategische risicoanalyse zou maken met focus op relevante momentum shifts en de implicaties hiervan. Hiervan maken we in de huidige meeting een scenarioplanning volledig die ik voorbereid heb.
Ik verdiep in het bepalen van wat met enige aannemelijkheid de -spontaan beschikbare- nieuwe mogelijkheden zouden kunnen zijn van bepaalde industrierelevante A.I. tools. Ik stel me ook geregeld op als wat je zou kunnen vergelijken met een ethische hacker of betaalde hacker; ik probeer de huidige verwachtingspatronen te testen op hun volledigheid; hun kwaliteit. Ik test de huidige scenarioplanning door te proberen om niet voorziene/in acht genomen significante aanvullingen te bedenken en stel deze ter discussie.
We bespreken mijn bevindingen en inzichten en maken een diagram met een kansinschatting en een indicatie van hoe alarmerend ieder scenario is. Per scenariogroep beoordelen we de huidige staat van flexibiliteit/readiness. We brainstormen per relevant genoeg geacht scenario over slimme stappen die de organisatie kan nemen wanneer het scenario uitkomt en welke voorbereidingen daarvoor nodig zijn.
Uiteraard focus ik me daarnaast op huidig bestaande efficiëntiegroei door beschikbare A.I. tools en workflows.
Bij ieder onderwerp probeer ik telkens ook concrete routes te identificeren om strategisch juist per scenario de voorsprong te bemachtigen en tevens zo efficiënt mogelijk te ontplooien door bijvoorbeeld snelle implicatie van de juiste marketingstrategie.
Waarom ben ik hier goed in?
Als ik beweer goed te zijn in deze context, betekent dat dat ik effectief beter beweer te zijn dan een bepaalde norm; de oportunity cost van degene die mij inzet. De vraag is dus feitelijk:
Waarom ben ik hier beter in dan anderen?
Ik heb sterke competenties op het vlak van strategisch/analytisch denken en redeneren door hoogbegaafdheid (IQ  ≥ 137). Dit is op mijn zesde onderzocht omdat ik steeds bedroefd thuis kwam van school waar ik alles te langzaam vond gaan. Mijn schooltijd was -ondanks enige correctie als gevolg van de diagnose hoogbegaafdheid- door absentie van voor mij inspirerende uitdaging een effectieve gedragstherapie die me in de meest neuroplastische fase van mijn leven inherente behoefte tot het vinden van complexe uitdagingen heeft gegeven. Meteen een toepasselijk complexe zin om te illustreren dat ik mega slim ben. Bescheidenheid is een laatste benoemenswaardige kerncompetentie.
Daarnaast heb ik (mede vanuit mijn achtergrond als Art-Director en maker) een sterk creatief inzicht in het aanspreken van de sensorische aandacht van doelgroepen; hetgene wat in vrijwel iedere context in de vrije markt een levenslijn is voor het succes van merken/bedrijven.
Typerende vaardigheden: Zeer sterk in analythisch rationeel & creatief denken; het extrapoleren van relatief veel variabelen in relatie tot elkaar, en creatief/divergent denken. Dit stelt me in staat tot het identificeren van kansen en risico's.
Wanneer de complexiteit van A.I. gedreven middelen die in een bizar versnellend tempo beschikbaar komen steeds overweldigender wordt gaan workflows en processen die vooralsnog niet weg te denken waren in onvoorspelbare onverwachte sprongen opeens effectief obsoleet worden.
A.I. oplossingen gaan per stap voorwaards steeds bepalerende voorsprong geven aan de eerste in een industrie die het efficiënt in weet te zetten.
In toenemende mate zal het waardevoller worden om mensen aan te trekken met een hoge rationele intelligentie, sterke creatief/divergent/innovatief denken competenties gecombineerd met een drang naar uitdaging en een grote drive om snel analytisch te schakelen.
Back to Top